ABOUT US

จุดกำเนิดของ “ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกรักษ์โลก

ตบชวา  ที่มีดีไม่ใช่แค่รักษ์โลก แต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกมากมาย โดยจุดประสงค์หลักที่เราได้ตั้งและมุ่งหวังไว้ คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำผักตบชวาหรือวัชพืชทางน้ำ มาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์กันกระแทก “ตบชวา” ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลให้แม่น้ำ ลำคลอง นั้นดี และใสสะอาดขึ้นตามมาอีกด้วย 

 

จากสิ่งที่ได้กล่าวไปเหล่านี้ จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของ “ตบชวา” ที่ทางเราต้องการหวังให้ทุกคน หรือใครก็ตาม ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนจากธรรมชาติกัน เพราะนอกจากที่คุณจะช่วยโลกของเราแล้ว ยังช่วยกลุ่มคนในชุมชนอีกทาง 

 

มาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้ชุมชน สร้างสิ่งดีๆให้กับโลก และสร้างสิ่งดีๆให้

กับคุณ กับ “ตบชวา” 

สร้างสิ่งดีๆให้

ชุมชน

สร้างสิ่งดีๆให้

กับโลก

สร้างสิ่งดีๆให้

กับคุณ

ผักตบชวา (Water hyacinth)

จัดเป็นวัชพืช ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืชที่มีทุ่นลอยสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล ผักตบชวามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งทางเมล็ดและการแตกหน่อ ผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากเกาะชวา (ประเทศอินโดนีเซีย) ในระยะแรกประชาชนชาวไทยก็ได้ใช้ดอกของผักตบชวามาทัดหูเพื่อความสวยงามเพราะดอกมีสีม่วงอมฟ้าและมีขนาดดอกที่ใหญ่ แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เสื่อมความนิยมลง เหตุเพราะการแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วนั่นเอง แพร่กระจายไปสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ำต่าง ๆในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ำหนักสดจะมีมากกว่า 5 ล้านตันต่อปี

ผักตบชวามีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมี

ดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่ปลายไหลไปปลูก

ทดแทนการใช้ บับเบิ้ล แอร์บับเบิ้ล โฟมตัวหนอน เม็ดโฟม
ผักตบ,ผักตบชวาตากแห้ง,ผักตบกันกระแทก,จำหน่าย ผักตบชวาตากแห้ง

จุดกำเนิดของ “ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกรักษ์โลกตบชวา  ที่มีดีไม่ใช่แค่รักษ์โลก แต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกมากมาย โดยจุดประสงค์หลักที่เราได้ตั้งและมุ่งหวังไว้ คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำผักตบชวาหรือวัชพืชทางน้ำ มาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์กันกระแทก “ตบชวา” ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลให้แม่น้ำ ลำคลอง นั้นดี และใสสะอาดขึ้นตามมาอีกด้วย

จากสิ่งที่ได้กล่าวไปเหล่านี้ จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของ “ตบชวา” ที่ทางเราต้องการหวังให้ทุกคน หรือใครก็ตาม ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนจากธรรมชาติกัน เพราะนอกจากที่คุณจะช่วยโลกของเราแล้ว ยังช่วยกลุ่มคนในชุมชนอีกทาง

มาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้ชุมชน สร้างสิ่งดีๆให้กับโลก และสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณ กับ “ตบชวา” 

จุดกำเนิดของ “ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกรักษ์โลก

ตบชวา  ที่มีดีไม่ใช่แค่รักษ์โลก แต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกมากมาย โดยจุดประสงค์หลักที่เราได้ตั้งและมุ่งหวังไว้ คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำผักตบชวาหรือวัชพืชทางน้ำ มาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์กันกระแทก “ตบชวา” ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลให้แม่น้ำ ลำคลอง นั้นดี และใสสะอาดขึ้นตามมาอีกด้วย 

 

 

จากสิ่งที่ได้กล่าวไปเหล่านี้ จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของ “ตบชวา” ที่ทางเราต้องการหวังให้ทุกคน หรือใครก็ตาม ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนจากธรรมชาติกัน เพราะนอกจากที่คุณจะช่วยโลกของเราแล้ว ยังช่วยกลุ่มคนในชุมชนอีกทาง  มาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้ชุมชน สร้างสิ่งดีๆให้กับโลก และสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณ กับ “ตบชวา” 

ผักตบชวามีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่ปลายไหลไปปลูก

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตากแห้ง,TOB  CHAWA,วัสดุกันกระแทก

Thai
English
chinese

TOB -CHAWA

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลผ่าน Line

Copyright © 2021TOB CHAWA