เพราะอะไร ? ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจเรื่อง Packaging ?

บางครั้งผู้ประกอบการอาจจะคิดว่า Packaging เป็นการลงทุนที่อายุสั้น เพราะเมื่อถึงมือ End User สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราลงทุนไป จะลงไปอยู่ในถังขยะ

Water hyacinth cushioning can be substituted plastic cushioning product.​

The world keeps moving despite COVID-19. The business will continue as long as customers keep ordering and the sellers keep sending the items to them. It seems like they are doing better because people who like to order online will continue to do so, and people who have never done it will start to buy items online because they will see that it is more convenient. It will make online selling hotter and increase sales even during the era of work from home.

Water hyacinth cushioning vs. bubble cushioning. ​

Today, if you are a hot online seller, it takes you loads of time and trouble to pack/ship your products right? Especially with some products that require extra care during packing and delivering, and of course, some delivery companies are not careful about the product inside the box.

Water Hyacinth: The waste product that turned into gold​

Water hyacinth is waste found in the canals that need to be cleaned regularly. Who knew that today water hyacinth has become a special material and can create value and money for society. Moreover, it has become a trendy product for packing packages amongst online sellers because it is an eco-friendly product.

...
...
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตากแห้ง,TOB  CHAWA,วัสดุกันกระแทก

TOB -CHAWA

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลผ่าน Line

Copyright © 2021TOB CHAWA