TOB CHAWA

ทำไมถึงต้องใช้ “ตบชวา”

เพราะอะไรต้องใช้ ผักตบชวาตากแห้ง?
เพราะอะไรต้องใช้ ผักตบชวาตากแห้ง?

ขยะในประเทศไทยได้ถูกเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งขยะบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ หรืออาจจะต้องใช้เวลานาน

ในการย่อยสลาย

“ตบชวา’’ ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติของการกันกระแทกได้ดีเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ และยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

“ตบชวา” ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ลดต้นทุน 
ให้กับแบรนด์ และธุรกิจของคุณ​

OUR PRODUCTS

วัสดุกันกระแทก,ผักตบชวาตากแห้ง,ขายผักตบชวาตากแห้ง

ตบชวา (Tob-Chawa)

ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ช่วยซัพพอร์ต

ให้กับสิ่งของ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายหรือแตกหัก ด้วยคุณสมบัติของก้านผักตบชวาที่มีใยฟองน้ำด้านใน สามารถป้องกันสินค้าของคุณจากการกระแทกได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาในการจัดส่งสินค้า และพัสดุออนไลน์ต่างๆ

 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ “ตบชวา” ของเรานั้นไม่สร้างมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดขยะ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม เม็ดโฟม ตบชวากันกระแทก
 

สามารถแพ็คสินค้าประเภทแก้ว
หรือวัสดุที่แตกง่ายได้

สามารถแพ็คสินค้าประเภทของเล่น

สามารถแพ็คสินค้าประเภทความงาม

และสุขภาพ

HOW TO ORDER

สั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์  www.tobchawa.com

กรอกข้อมูลที่อยู่ของคุณเพื่อทำการจัดส่งสินค้า

ชำระเงิน

เตรียมรับสินค้า จากพวกเรา

“ตบชวา” ได้เลย

วัสดุกันกระแทก,สินค้าลดโลกร้อน,ทดแทนการใช้ บับเบิ้ล เม็ดโฟม
วัสดุกันกระแทก,สินค้าลดโลกร้อน,ทดแทนการใช้ บับเบิ้ล เม็ดโฟม
วัสดุกันกระแทก,สินค้าลดโลกร้อน,ทดแทนการใช้ บับเบิ้ล เม็ดโฟม
วัสดุกันกระแทก,สินค้าลดโลกร้อน,ทดแทนการใช้ บับเบิ้ล เม็ดโฟม

“ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ช่วยซัพพอร์ต

ให้กับสิ่งของ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายหรือแตกหัก

ผักตบชวากันกระแทก

NEWS & BLOG

ประโยชน์ของผักตบชวา,ผักตบชวา,ตบชวา
ผักตบชวาตากแห้งกำจัดวัชพืช,บับเบิ้ล กันกระแทก,ผักตบชวาตากแห้ง
ผักตบชวา,ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตากแห้ง,ตบชวา

ผักตบชวาที่วันนี้ไม่ใช่สิ่งไร้ค่าอีกต่อไป

July 16, 2020

หากเราเคยโดยสารเรือออกไปท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองใหญ่ ๆ  สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นอยู่เป็นประจำ ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำหรือคลอง สิ่งนั้นก็คือ ผักตบชวา นั่นเอง...

วัสดุกันกระแทกแนวใหม่คล้ายเม็ดโฟม   ราคาถูก ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม

March 10, 2020

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากทุกคน ไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ต่างก็เริ่มตระหนักถึงเรื่อง ภาวะโลกร้อน...

ประหยัดเวลาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ง่ายๆ ได้ด้วยสิ่งนี้

July 01, 2020

เกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็ต้องมีการปรับตัวอยู่แทบตลอดเวลา มีการปรับตัวอยู่สม่ำเสมอ และพร้อมที่จะกลับมาขายของได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม...

ผักตบชวาตากแห้ง,ตบชวา,Tob Chawa

ขยะในประเทศไทยได้ถูกเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ซึ่งขยะบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้

หรืออาจจะต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย

“ตบชวา’’ ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจาก

วัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติของการกันกระแทก

ได้ดีเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ และยังสามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ

100 %ช่วยซัพพอร์ตให้กับสิ่งของ เพื่อลด

ความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายหรือแตกหักด้วยคุณสมบัติของก้านผักตบชวาที่มีใยฟองน้ำด้านใน

สามารถป้องกันสินค้าของคุณจากการกระแทก

ได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาในการ

จัดส่งสินค้า และพัสดุออนไลน์ต่างๆรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ “ตบชวา” ของเรานั้นไม่สร้างมลพิษ

ไม่ก่อให้เกิดขยะ สามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

“ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ 100 %

ช่วยซัพพอร์ตให้กับสิ่งของ

เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิด

ความเสียหายหรือแตกหัก

ผักตบชวากันกระแทก

สามารถแพ็คสินค้าประเภทความงาม

และสุขภาพ

ขยะในประเทศไทยได้ถูกเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งขยะบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ หรืออาจจะต้องใช้เวลานานใน

การย่อยสลาย

ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ช่วยซัพพอร์ตให้กับสิ่งของ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิด

ความเสียหายหรือแตกหัก ด้วยคุณสมบัติของก้านผักตบชวาที่มีใยฟองน้ำด้านใน สามารถป้องกันสินค้าของคุณจากการกระแทกได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาในการจัดส่งสินค้า และพัสดุออนไลน์ต่างๆ  

รวมถึงผลิตภัณฑ์ “ตบชวา” ของเรานั้นไม่สร้างมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดขยะ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 

ประโยชน์ของผักตบชวา,ผักตบชวา,ตบชวา

หากเราเคยโดยสารเรือออกไปท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองใหญ่ ๆ  สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นอยู่เป็นประจำ ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำหรือคลอง สิ่งนั้นก็คือ ผักตบชวา นั่นเอง...

ผักตบชวาตากแห้งกำจัดวัชพืช,บับเบิ้ล กันกระแทก,ผักตบชวาตากแห้ง

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากทุกคน ไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ต่างก็เริ่มตระหนักถึงเรื่อง ภาวะโลกร้อน...

ผักตบชวา,ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตากแห้ง,ตบชวา

เกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็ต้องมีการปรับตัวอยู่แทบตลอดเวลา มีการปรับตัวอยู่สม่ำเสมอ และพร้อมที่จะกลับมาขายของได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม...

 

ผักตบชวากันกระแทก

ทดแทนการใช้เม็ดโฟมกันกระแทกได้อย่างดี​

 

“ผักตบชวากันกระแทก”

ทดแทนการใช้เม็ดโฟมกันกระแทกได้อย่างดี​

“ผักตบชวากันกระแทก”

ทดแทนการใช้เม็ดโฟมกันกระแทกได้อย่างดี​

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตากแห้ง,TOB  CHAWA,วัสดุกันกระแทก
Thai
English
chinese

TOB -CHAWA

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลผ่าน Line

Copyright © 2021TOB CHAWA